Tæljing

Noen notater etter befaring og oppmåling av huggespor i januar 2016

 • Grime og sperrer er hugget med samme øks(etype) A, (egglengde 5», pilmål ¼») på 1600tallet
 • Svalsviller samme øksetype. A
 • Oversiden av gulv i 2 og himlingen er sprettælja.
 • Himling her sprettælja, mens endeveden er tælja snedd med rettere øksetype A.
 • Sprettetæljingsøks er mer bua enn rettere øksetype A
 • Bjelkelaget er av eldre type. (en gammel og en ny)
 • Hele himlingen kan ha vært hems. Ganske bredt hull, de tre sidebordene.
 • Hele himlingen kan ha vært lagt inn etterpå.
 • Fals på noen himlingsbord. Ikke på alle. Alle er medratt.
 • Kan ha vært sval rundt hele første høgda, eller på tre sider opprinnelig.
 • Noen sa at raulandsstua hadde himling hele veien. Gjenbruksmaterialer? Lå noen slinder
 • Gulvet i 2. er antatt eldre enn 1600tallet ut fra gulv i 1. og all annen hugging.
 • Ingen navarhull i gulv i 2. så det kan ikke ha vært taktro. Det kan ha vært et gulv et annet sted tidligere eller i første etasje. Ett trobord kan ha vært brukt andre veien tidligere. Gulvet er 4» tykt (målt bare ett sted?) og det er for tykt til taktro.
 • Opprinnelig taktro kan ha vært gjenbrukt på nytt tak på 1600tall. Hvis det er tilfelle er det kløyvd og sprettælja.
 • Det er få hull i sperrene; tyder på at det ikke har vært byttet taktro før bygningen fikk stikketak.  Alle hull i sperrene må dokumenteres systematisk!
 • Gulvet i 1. er halvkløyvninger, grove og med 1600-tallsverktøy/ ikke sprettælja.
 • Vi må bestemme oss for noe: Her er ulike alternativer.
  1. Vi har skriftlig informasjon om 3» tro med 12» bredde. Dette passer med grovere sperrer og lengre avstand. Kan ha 3» som maksmål, men merke litt smalere (2 ¾», og godta litt mage), det drar gjerne på seg en kvarttomme.
  2. Gjenbruk av taktro fra 1200tallet:
   • Bygningen har hatt svalgangsbredde fra starten av, som en etasje. Vi har utkragningene.
   • Men da burde svalsvillen med sperrespor foran inngangsdøra ha vært grøypa. Sperrehakket kan si noe om takvinkelen.
   • Hvis dette er tilfelle er himlingen / golvet et realistisk forbilde
  3. Nytt taktro fra 1600tallet:
   • Stor ombygging og lang tids bruk. Alle andre elementer oppe er hugget med en tynnere og rettegga øks (type A). (sperrer, svalsviller, svaltiler? Svalgangsgulv
   • Grime og gulv i 1. etasje er klart nyere enn middelalder.
   • Hvis kløyvd taktro fra 1600 tallet er dette typisk tælja med med en agressiv øks, og grovt arbeid, men himlingen kan være mer forseggjort/ fintælgja men neppe pjåla, ref vegger med bastlag og røffheten på gulv, svalgang og sperrer.
   • Sperrene er beste forbilde for huggeoverflaten. Yttersperren er slettpjåla og med profilstryk på utsiden. Gulvet kan stå som inspirasjon for kløyvteknikk.
  4. Magnus tror 300 år gammelt tro er for dårlig. Det skal mye til at det har holdt seg så godt gjennom svartedauden.
  5. Terje tror at de gjenbrukte 3» taktro, og at vi skal hugge det på middelaldermaner, og at de gjennom reparasjon og nytekking på 1600tallet la nytt sultak med 1600tallsøks. I tillegg kan vi argumentere for at svalgangen er korta inn 20 cm.
   • Hvorfor har de ikke gjenbrukt sperrene, om troa var så bra? Den var bred og tynn og ville ikke tåle vekten av kvåvtaket.
  6. Magnus foreslår at de har gjenbrukt deler og hogd noe nytt, (for eksempel 70% gammelt og 30% nytt), det nye ligger nederst, rundt raftet og ut. Tynna inn dårlig yte. Men Magnus står på mye nytt og litt gjenbruk.

Forslag til økser til bruk:

 • 1600-tall
  • 2 stk type A Raulandsloftet. 1600 talls 5»+, og ¼» pilmål på 5»
  • 2 skårøkser/ felleøkser fra samme tid,
   • en felleøks med stor pilhøyde (ref endehogging på novskallene i 2. høga)
  • Sprettæljing i to varianter (må måle opp nøye)
   • 5 ½» med pilhøyde ikke målt men anslått til om lag 3/8» på bilde, jevn bue
   • En til av samme slaget?
  • Gjenbruk av museets egne økser
   • Slipe om kjøpeøks 5» fra grensfors for å se om vi får den til å sprette?
   • Gensfors med stort skjegg på på 5 ½», stor pilhøyde, kan slipes litt buttere (er hulslipt i 5-6 mm) ? For lett?
  • øks geir